"Diversiteit kan een enorme meerwaarde
hebben voor een bedrijf maar dan moet je
wel actief en op basis van wetenschappelijke
inzichten te werk gaan."

Prof. dr. Naomi Ellemers, Lid van KNAW, NWO-spinozawinnaar

diversiteit inclusie

 

Onder invloed van migratie en veranderende sociale relaties worden organisaties steeds meer divers. Zo bestaan (werk)teams in toenemende mate uit mensen die van elkaar verschillen wat betreft bijvoorbeeld etniciteit of geslacht, maar ook waarden en voorkeuren. Meer diversiteit kan leiden tot betere organisatieresultaten, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe kun je er als organisatie bijvoorbeeld voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt? En hoe zorg je ervoor dat zowel werkgevers als werknemers optimaal kunnen profiteren van diversiteit op de werkvloer?

In het Diversiteitslab doen we onderzoek naar dit soort vraagstukken. Wij kijken vanuit de perspectieven van de verschillende betrokken partijen naar diversiteit. Hierdoor kan steeds beter worden vastgesteld welke factoren een rol spelen in effectief management van diversiteit en inclusie bij organisaties.

Ter illustratie: onderzoekers van het Diversiteitslab hebben in samenwerking met partnerorganisatie ADG dienstengroep de Nederlandse InclusiviteitsMonitor opgezet. Het doel daarvan is om op basis van wetenschappelijk onderzoek concrete tools te ontwikkelen om elke organisatie te helpen diversiteit en inclusie van verschillende doelgroepen te realiseren. Kijk voor meer informatie op https://nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl.

Naast de organisatie-specifieke aanpak van de Nederlandse InclusiviteitsMonitor bieden we, tevens op basis van (ons) wetenschappelijk onderzoek, advies dat breed toepasbaar is. Een voorbeeld is de handreiking over de (on)zin van anti-bias trainingsprogramma’s, waarover we deze factsheet maakten en een video.

Ons onderzoek

Feit

Diversiteitsbeleid kan ook een averechts effect hebben, bijvoorbeeld omdat mensen bang worden om fouten te maken of het gevoel hebben de schuld te krijgen van problemen.

Feit

Mensen zijn eerder gemotiveerd zich in te zetten voor gelijke behandeling als dit als moreel ideaal wordt gepresenteerd dan als morele verplichting. 

Feit

Werknemers moeten zichzelf kunnen zijn op het werk. Dat betekent dat ze ook moet kunnen vertellen over hoe ze anders zijn.

Feit

Iedereen wordt beinvloed door vooroordelen, ook groepsleden. Het is dus niet gezegd dat minderheden in het belang van de eigen groep handelen

Betrokken samenwerkingspartners

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Diversiteit in Bedrijf

Workplace Pride 

Nederlandse Inclusiviteitsmonitor

ADG dienstengroep

Start Foundation

Athena’s Angels

Instituut Gak

Goldschmeding Foundation